Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

FEBRER
2015
Ple municipal 20/02/2015

ple-municipal-20022015


MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE REUS FOMENTI LA CREACIÓ D’UN MERCAT DE PRODUCTES LOCALS I DE PROXIMITAT

Actualment una part de l’activitat econòmica de la comarca del Baix Camp es dedica a l’elaboració i transformació de productes agroalimentaris que duen a terme diferents activitats econòmiques les quals ofereixen al mercat diversos productes amb identitat i qualitat.

Des de diversos ajuntaments del territori conjuntament amb els emprenedors del territori i l’empresa privada s’està treballat en la potenciació d’aquests productes i es podria valorar conjuntament la possibilitat de crear una marca pròpia.

Des d’Ara Reus creiem que en un moment com l’actual, amb la situació econòmica que es viu, cal vetllar per les activitats econòmiques existents i fomentar noves iniciatives empresarials relacionades amb el valor afegit que aporten els nostres productes locals. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la de identificar els productes agraris provinents directament de les explotacions catalanes, amb el valor afegit de la proximitat i la qualitat. Es tractar d’identificar la comercialització directa amb els productes agraris conreats i criats per la pagesia de Catalunya de les terres del Baix Camp i comarques de les rodalies i que, pel fet de provenir de finques i granges dels voltants, minimitzen les emissions de carboni en el transport. Un dels avantatges d’aquests circuits és la moderació dels preus en la zona en què operen.

Reduir les baules de la cadena de subministrament, es a dir, la venda de producció pròpia sense intermediaris, és un dels objectius d’aquesta mena d’iniciatives, ja que la llei de comerç catalana permet fer possible la venda directa en espais públics amb la preceptiva autorització dels ajuntaments. A més, es garanteix que tots els productes comercialitzats compleixen les normes europees de producció, transformació i comercialització, així com les de sanitat i seguretat alimentària i de protecció dels drets dels consumidors.

Els mercats de proximitats ja s’estan duent a terme en altres municipis de Catalunya i s’estenen com una campanya de promoció que potenciaria l’atractiu de la ciutat de Reus.

A més, aquests tipus de mercats no només ofereixen productes de major qualitat i una nova cultura de consum; sinó que afavoriríem la creació de nous llocs de treball a la nostra ciutat i implicaria un augment d’emprenedors del sector agrari de la nostra comarca.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Que l'Ajuntament de Reus fomenti la creació d’un mercat de productes agraris locals i de proximitat. 
  2. Que l’Ajuntament de Reus participi activament en el disseny d’una marca de productes de qualitat amb la participació agents socials i els sectors econòmics implicats, com l’agroramader i els comerços locals.MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE REUS POTENCIÏ L’APOSTA EN RECERCA DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

Actualment les polítiques de retallades que malauradament s’estan duent a terme pels govern de la Generalitat i l’Estat han portat els nivells d’inversió pública en  investigació, desenvolupament i recerca als més baixos de la història moderna.

La recerca, el desenvolupament, la innovació i la formació continua són la base d’un sistema productiu futur, i la motivació per a la formació del present.

A la ciutat de Reus es desenvolupen diversos processos d’investigació, i que existeixen clústers específics de diverses matèries sensibles en la investigació, i que aquest ha ser un dels trets diferencials de la nostra economia davant del teixit productiu del país.

El nostre Hospital Universitari Sant Joan de Reus, la Universitat Rovira i Virgili, així com altres estaments públics i empreses privades del territori han vist com han hagut de reduir el nombre d’investigadors i per tant s’estan perdent projectes per desenvolupar per manca de partides pressupostàries.

La disminució directa sobre els recursos destinats a recerca, desenvolupament i innovació representa un retrocés important en l’escala del coneixement, i un retrocés del nivell de modernització de l’estat i del país, i una manca directa de competitivitat.

Reus disposa de diversos espais com el centre Tecnoredessa que es van crear amb l’objectiu de dinamitzar i captar empreses de base tecnològica i llocs de treball qualificats, facilitant a l'emprenedor infraestructures, instal·lacions, equipaments i serveis empresarials i tecnològics i al mateix temps, generar un entorn òptim per promoure la recerca i el desenvolupament en aquestes empreses, com a motor de l'economia i del desenvolupament econòmic i social.

Tot i que som coneixedors que s’estan duent a terme polítiques de captació d’empreses i clústers a la nostra ciutat, des d’Ara Reus creiem que les mesures aplicades són insuficients.

Per Ara Reus s’haurien d’implementar les accions per promoure la creació d’incubadores de base tecnològica en l’àmbit del Tecnoparc Reus perquè Reus fos una ciutat líder en la captació de noves empreses dels sectors de la nutrició, la salut, enginyeries i telecomunicacions entre altres.

Pel nostre partit fomentar la recerca, el desenvolupament i la investigació és fomentar directament l’ocupació de tècnics superiors, i donar cabuda a la vegada a la darrera etapa formativa dels futurs investigadors i científics.

A més, si la nostra ciutat es vol obrir a Europa i a la resta del món hem de treballar en les línies dels plans europeus de la Unió per a la innovació que defineixen la voluntat de promoure l’educació i el desenvolupament d’habilitats científiques i aconseguir un  “Espai Europeu de Recerca” amb el reconeixement d’excel·lència.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Que l'Ajuntament de Reus potenciï les apostes en matèria de recerca, desenvolupament i Innovació. 
  2. Que l’Ajuntament de Reus planifiqui les línies bàsiques a seguir i a fixar un calendari per tal de complir el compromís amb el pla de la Unió per la Innovació de l’Estratègia Europa 2020. PREGUNTA SOBRE LA UNITAT D’HEMODINÀMICA DE L’HOSPITAL JOAN XXIII

El Servei d' Hemodinàmica de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona roman obert les 24 hores del dia des del passat dilluns, complint així una reivindicació històrica dels treballadors del centre i dels habitants de la zona. La unitat amplia horari després d'una campanya de protestes per part del personal sanitari i després que un pacient morís el passat Nadal mentre es desplaçava a Barcelona després de trobar el servei tancat.

La polèmica per la mort d'un pacient el dia de Nadal durant el seu trasllat a l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), va fer saltar les alarmes i per fi s’ha aconseguit que el servei funcioni les 24 hores del dia.

Des d’Ara Reus varem criticar durament que l’Alcalde de Reus no hagués  assistit a la totalitat de les reunions i negociacions que s’ha celebrat perquè aquest servei d’ hemodinàmica obrís de forma ininterrompuda.

Segons les informació publicades, la ciutat de Reus finança el 50 per cent dels costos d’aquesta unitat i la política sanitària d’Ara Reus és assegurar la cobertura d’aquest servei, que ha d’estar obert les 24 hores i que permetrà oferir un servei sanitari territorial integral i de qualitat.

És per aquests motius que el grup municipal Ara Reus fa la següent pregunta:

  1.  Quin cost té per l’Ajuntament de Reus la unitat d’ hemodinàmica de l’hospital Joan XXIII? 

 

PREGUNTA SOBRE LA FIRA DE LA OCUPACIÓ

El passat 10 de maig de 2013 Ara Reus va preentar una moció que es va aprovar per unanimitat amb l’objectiu de crear i celebrar la Fira per l’ocupació a nivell local en la que es donin cita els diferents agents socials i institucions relacionades amb la generació d’ocupació i inversions al nostre municipi.

La finalitat era convocar a Sindicats, Associacions d'Empresaris, Comerciants i Industrials, representants d'Associacions socials, i veïnals, ONG, ETT’s i partits polítics amb l'objectiu de conèixer necessitats, expectatives i projectes i concretar una estratègia local per al foment de la activitat econòmica i la generació d'ocupació, fomentant fórmules de cooperació que canalitzin la contractació local.

L’altra vessant de la moció anava dirigida a crear un servei virtual de gestió d’ofertes i demandes d’ocupació, amb l'objectiu d'assegurar la màxima difusió i transparència en l'accés a la informació relativa a demandes i ofertes d'ocupació a nivell local, implementat a través de les TIC, web i xarxes socials, donant a conèixer el mateix a través dels mitjans de comunicació i el tauler virtual de l’Ajuntament de Reus i/o Mas Carandell - IMFE.

Per Ara Reus la situació que pateix la nostra ciutat amb més de 10.000 aturats és molt preocupant i seguim pensant que la creació d’eines  que generin oportunitats de noves contractacions, actualment, es converteixen en necessitats de plantejar solucions locals a la desocupació i l'estancament de l'activitat econòmica, comptant amb la participació de tots els agents implicats.

Entenem que els ajuntaments són l'administració més propera al ciutadà, i per tant els que més capacitat tenen d'actuar de forma immediata en el territori, com a entitat pública que palpa la realitat de manera directa i permanent.

La intenció d’Ara Reus és aportar des de la oposició solucions viables i factibles que intentin cercar solucions a problemes reals que té la nostra ciutat. El nostre grup municipal assumeix, més enllà de les competències que les diferents administracions tenen per llei, com obligació principal per a les entitats locals la definició d'una estratègia clara per al foment de l'activitat econòmica, per facilitar la implantació de noves inversions empresarials i la formació i qualificació dels recursos humans del territori, amb l'objectiu central de la creació d'ocupació.

En definitiva es tractava de posar en contacte la oferta de treball, formativa, orientació laboral, taller per a la generació de l’auto ocupació... que genera el nostre territori amb la demanda de llocs de treball i formativa que necessiten els nostres ciutadans.

Atès que ha passat un any i mig i que l’equip de govern no ha informat de cap iniciativa en aquesta matèria i havent vist la inactivitat i la no celebració de la Fira de la Ocupació de Reus el grup municipal Ara Reus fa la següent pregunta:

  1.  Quan té previst l’Ajuntament de Reus presentar la Primera Fira de la ocupació de Reus i en quin estat es troba el procés de desenvolupament de l’esdeveniment?


Com col·laborar amb AraCatalunya?