Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

DESEMBRE
2011
Ple municipal 16/12/2011

ple-municipal-16122011


MOCIÓ EN DEFENSA DE L’UBICACIÓ DEFINITIVA DE L’ESCOLA ISABEL BESORA

Davant la proposta presentada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria de l’Ajuntament de Reus de traslladar l’Escola Institut Isabel Besora a l’edifici del Reus XXI, el nostre Grup Municipal defensarà els interessos de pares mares i alumnes de l’escola Isabel Besora que actualment estan afectats.

L’ Isabel Besora va néixer de la necessitat constatable de la manca places escolars que hi havia a la zona, ja que les escoles de les zones adjacents quedaven plenes en primeres opcions deixant unes llargues llistes de nens fora de les eleccions que triaven els seus pares.

En l’actualitat, i segons un estudi que han presentat els pares mares dels alumnes afectats, s’han ofertat 375 places de primària i hi havia una preinscripció de 417, la qual cosa suposa una necessitat de 42 places. Si ara el consistori decideix la supressió de l’ Isabel Besora a la zona, les places ofertades serien de 325 cosa que hagués suposat una manca de 92 places en el present any.

Amb el trasllat de l’ Isabel Besora a l’edifici del Reus XXI i la conseqüent eliminació de la línea educativa d’institut, les famílies que ja es varen trobar afectades per les problemàtiques de places educatives a primària s’hi tornaran a trobar quan arribin a l’edat d’escolarització d’ ESO.

La supressió de l’oferta de places d’institut – sense oblidar que és una línea educativa obligatòria – suposaria un greu problema per a tota la ciutat a l’hora de cobrir les places de secundària

A més a més aquest trasllat suposarà un gran inconvenient per a la gestió del temps de les famílies, la deshubicació dels infants del seu entorn i un cost afegit a l’economia familiar degut als desplaçaments que s’hauran de realitzar.

Aprofitant que en el nostre Consistori tenim dos diputats al Parlament de Catalunya creiem que hauríem d’intentar per tots els mitjans d’aconseguir que aquest projecte es dugués a terme en un termini més aviat curt.

Creiem que s’hauria de defensar davant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aquesta construcció. És una necessitat real ja que els pares, mares i alumnes han estat durant 5 anys amb unes instal·lacions provisionals i s’ho mereixen. Són famílies amb il·lusions que, per davant de tot els importa l’educació dels seus fills que de ben segur serà part important del seu futur.

Des d’ara Reus som conscients del moment econòmic que travessa el nostre Ajuntament i que per dur a terme aquest projecte necessitarem una subvenció de la Generalitat de Catalunya. Tampoc volem marcar una data d’inici de projecte ni una localització concreta.

Pels motius anteriorment exposats, ara Reus proposa adoptar els següents acords:

  1. Que l’equip de govern es comprometi a preservar un espai urbanístic proper a l’actual zona on està ubicada l’ Isabel Besora (en un radi d’acció d’uns 800 metres aproximadament) com a espai d’equipament públic destinat a l’ensenyament públic perquè en el moment que l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya tinguin l’aprovació del pressupost per edificar es pugui dur a terme l’Escola.
  2. Que l’espai finalment s’adjudiqui a l’Escola sigui amb el vist i plau de l’AMPA de l’Escola i que els terrenys no puguin ser requalificats.


PREC PERQUÈ S’HABILITI UNA ZONA D’APARCAMENT GRATUÏT A L’ENTORN DEL NOU HOSPITAL DE REUS

L’entorn del nou Hospital de Reus està col·lapsat de cotxes i és gairebé impossible estacionar el vehicle de forma gratuïta. Això es degut al gran volum de persones que es desplacen diàriament a l’Hospital ja sigui per fer una visita a algun familiar o per ser atesos.

La falta d’espai d’aparcament és un problema que, amb total seguretat, anirà a més en aquesta zona de Tecnoparc. No només l’Hospital genera el volum de gent, si no que s’ha de sumar el que també promou l’Escola Superior d’Arquitectura i la que en un futur pròxim generarà el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut.

Aquesta situació va en perjudici dels aparcament de L’ Universitat d’Empresarials de la Rovira i Virgili i de l’aparcament del Decathlon que estan situats relativament propers.

Creiem que es podria habilitar un espai adjacent a l’Hospital que actualment està sense pavimentar i es podria habilitar com a pàrking alternatiu i dissuasori que permetria, en primer lloc, descongestionar l’avinguda Josep Laporte i facilitaríem la circulació de vehicles que han de fer visites de curta durada a l’Hospital.

És per això que el grup municipal ara Reus fa el següent prec.

  • Que s’habiliti un espai per tal de poder crear un aparcament gratuït adjacent a l’Hospital   

PREC PERQUÈ S’OBRI L’ACCÉS AL PÀRKING DE LA PLAÇA PRIM PER LA RAVAL DE SANTA ANNA

Els divendres tarda, els dissabtes i els dies festius es tanca l’accés a la Plaça del Prim a la cruïlla del Salvador Espriu.

En els darrers dies hem rebut suggeriments per part de diversos comerciants del centre de Reus perquè s’habiliti l’accés a l’aparcament de la Plaça Prim per aquesta via ja que d’aquesta forma es facilitaria que els clients i visitants de la ciutat disposessin del cotxe en un lloc proper del centre de la ciutat. Amb aquesta iniciativa que facilita l’arribada de compradors a la nostra ciutat estem segurs que ajudaríem al col·lectiu de comerciants que tant importants són per la nostra economia local.

En l’actualitat, i degut en aquest tancament temporal, els cotxes han de pujar pel carrer de Salvador Espriu, seguir pel carrer de l’amargura fins la plaça del Pintor Fortuny, baixar pel carrer dels Recs, girar pel carrer Sant Joan i entrar a la Plaça del Prim. Un circuit excessiu i amb tràfic intens per totes aquelles persones que voldrien estacionar el seu vehicle al centre de la ciutat.

És per això que el grup municipal ara Reus fa el següent prec:

  • Que s’instal·li una senyalització vertical circumstancial que permeti accedir a la Plaça del Prim només als vehicles que vulguin aparcar al pàrking soterrani de la Plaça durant aquest període.

 

PREGUNTA SOL·LICITANT INFORMACIÓ SOBRE METROVACESA

L’Espai de Metrovacesa havia de ser la font d’ingressos que havia de tenir el nostre Ajuntament i la nostra ciutat que havien de servir per finançar part de les obres del Tecnoparc.

La setmana passada el Sr. Carles Pellicer va fer unes declaracions a un mitjà de comunicació on afirmava que s’està treballant per aconseguir convertir l’espai on estava ubicada l’antiga fira en el millor centre Comercial de món i que en cas de que no s’acabés construint l’edifici ja hi ha un Pla B.

Sabem que heu tingut reunions amb l’empresa gestora però desconeixem quines han estat els resultats i conclusions obtingudes.

És per això que el grup municipal ara Reus fa la següent pregunta.

  • Com estan els tractes amb l’empresa gestora de Metrovacesa i quines respostes s’han obtingut?

  • Amb quin percentatges de probabilitats tindrem un centre comercial a l’espai de Metrovacesa?

  • Quin és el seu Pla B del que últimament està parlant?


Com col·laborar amb AraCatalunya?