Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

OCTUBRE
2015
Ple municipal 16/10/2015

ple-municipal-16102015


MOCIÓ PER LA ELIMINACIÓ DEL SWAP DEL CRÈDIT DE LA FIRA

En els darrers anys hem vist com nombroses sentencies judicials s’han posicionat en contra de diverses entitats bancàries pel que s’han considerat clàusules abusives  denominades “clàusules terra”, en què en un gran nombre de casos resulta notòria la posició dominant de les entitats financeres a l’hora de negociar un préstec hipotecari.

Les clàusules terra fan referència a les limitacions que les entitats financeres inclouen en les escriptures dels préstecs hipotecaris o de crèdit, restringint els augments o baixades dels tipus d’interès fins al topall fixat al contracte. Actualment, la suposada llibertat del client/a per acceptar o rebutjar les clàusules exigides per l’entitat es demostren com a no aplicables en molts d’aquests casos.

L’Ajuntament de Reus es troba en un situació similar en l’operació creditícia de Metrovacesa per la construcció de la nova fira quan en el 2010 es va signar una clàusula SWAP amb el BBVA. Aquesta es va signar perquè si els interessos del mercat superessin una xifra fixa, l'Ajuntament no hauria de pagar més. Però resulta que els interessos han anat a la baixa i ara es paga molt més. En concret, Reus ha de fer front a 100.000 euros mensuals d'interessos, és a dir, 1,2 milions d'euros a l'any.

Si bé des d’Ara Reus ens sorprèn que aquesta clàusula SWAP només es va signar amb el BBVA tot i que l’operació de crèdit ve suportada també per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i l'Institut Català de Finances (ICF); ens preguntem si una vegada es liquidi el crèdit per la construcció de la nova fira i per tant salvem a REDESSA de la seva delicada situació econòmica,  hauríem de seguir pagant la clàusula SWAP tot i que s’hagi liquidat el capital pendent creditici. 

En cas que fos així l’Ajuntament de Reus hauria de seguir pagant uns 8 milions d’euros per una clàusula SWAP d’un deute inicial de 44,8 milions d’euros que molt probablement quedi liquidat en el proper mes de Novembre, i per tant, per un crèdit que estaria totalment liquidat.  

A pocs dies, i esperem que així sigui, que l’empresa Metrovacesa finalitzi l’obra, s’inauguri “La Fira Centre Comercial” i que l’empresa constructora pagui els 30,9 milions d’euros a l’Ajuntament de Reus, des d’Ara Reus volem afrontar amb les màximes garanties el sanejament del deute de l’Ajuntament de Reus i que aquest es pugui reduir al màxim.   

Des del nostre partit municipalista sempre hem defensat, i així ho hem anunciat en diverses rodes de premsa i durant la campanya electoral, que la nostra prioritat és en primer lloc reduir el deute de l’Ajuntament de Reus i sanejar a l’empresa municipal REDESSA tot eliminant el crèdit de la Fira.

Ara bé, si aquesta clàusula abusiva del SWAP signada al 2010 amb el BBVA ens obligués a seguir pagant la xifra de 8 milions d’euros tot i haver liquidat el crèdit, tant l’Ajuntament com l’empresa municipal REDESSA hauria de fer un plantejament econòmic molt acurat per tal de poder reduir el deute amb les màximes garanties.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus proposa adoptar els següent acord:

  1.  Que l’Ajuntament de Reus faci un estudi econòmic de l’impacte que pot tenir la liquidació del crèdit de la Fira i que els serveis jurídics de l’Ajuntament de Reus i de REDESSA redactin un informe i es faci una valoració acord a legalitat amb l’objectiu d’eliminar la clàusula abusiva SWAP signada amb el BBVA.


Com col·laborar amb AraCatalunya?