Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

MARÇ
2013
Ple municipal 08/03/2013

ple-municipal-08032013


MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT S’ADHEREIXI COM A ACUSACIÓ PARTICULAR O POPULAR A LA QUERELLA INTERPOSADA PER ARA REUS CONTRA JOSEP PRAT DOMÈNECH I CARLES MANTÉ FORS

El passat 20 de juny de 2012 el Secretari General de l’Ajuntament de Reus emet un informe en relació a la facturació de serveis per part de CCM Estratègies si Salut, SL a l’empresa de capital integrament municipal INNOVA SA.

Les conclusions de l’informe són molt clares i s’argumenten sobre dos possibles tipus de responsabilitats. En primer lloc que el Sr. Josep Prat, aleshores Director General d’INNOVA, podria haver incorregut en la responsabilitat comptable prevista als article 38 i següents de la Llei 2/1982 de 12 de maig del Tribunal de Comptes. En segon lloc es podria haver incorregut per part del Sr. Josep Prat i del Sr. Carles Manté, soci i director de l’empresa CCM estratègies i salut SL, que signa part de les factures lliurades per l’empresa, algun dels tipus previstos en el Codi Penal, en el Capítol XIII del Títol XIII (delictes societaris), en el Títol XVIII8de les falsedats documentals) i en el Títol XIX (delictes contra l’Administració Pública)

El mateix 20 de juny Ara Reus redacta una denúncia que entrega als Jutjats de Reus denunciant la presumpta irregularitat en el Holding empresarial d’INNOVA. La denúncia interposada contra Carles Manté Fors – exdirector del CatSalut i expresident de Shirota - i el Sr. Josep Prat Domènech – exdirector General d’INNOVA per denunciar una presumpta estafa, apropiació indeguda i malversació de fons públics.

Amb anterioritat, el 3 de febrer de 2012, el Secretari General de l’Ajuntament de Reus emet l’informe que va sol·licitar Ara Reus sobre l’afer TECNOPARC. El grup municipal va presentar una denuncia als jutjats de Reus contra Jordi Bergadà, exregidor d’urbanisme pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, i contra Àngel Cunillera, expresident de TECNOPARC per presumpte delicte societari, falsedat documental i delicte contra l’Administració pública. El 13 d’abril s’accepta aquesta denuncia.

Des d’aquesta data – 3 de gener de 2012 – el grup municipal Ara Reus ha sol·licitat en diverses rodes de premsa i comunicat oficials que l’Ajuntament que s’adherís a la causa com a part perjudicada dels dos procediments.

El 6 de juliol de 2012 la denuncia d’Ara Reus contra Prat i Manté s’accepta a tràmit i es procedeix de conformitat en el disposat en l’article 774 y següents de la Llei d’enjudiciament Criminal, instruir Diligències Prèvies número 3121/2012.

El 30 d’octubre s’aplacen les primeres declaracions de Prat i Manté. El motiu fou que l’advocat David Rocamora, qui representa al Sr. Carles Manté, havia estat citat per comparèixer en el jutjats de Barcelona per representar un altre afer judicial. Aquestes quedaven posposades fins al 19 de febrer de 2013.

El 19 de febrer els advocat de Prat i Manté van forçar la suspensió de les declaracions de l’interventor i del Secretari Municipal de l’Ajuntament de Reus per l’afer de les presumptes factures cobrades de forma irregulars per valor de 720.000 euros al·legant que hi havia en fallo de forma en la denuncia que havia presentat Ara Reus. L’advocat de Manté va sol·licitar que es presentés un querella com acusació popular i que aquesta havia de dipositar un fiança.

El 20 de febrer de 2012 Ara Reus va redactar el tràmit formal com a querella sobre la que ens personàvem com acusació particular al·legant que els 2 Regidors d’Ara Reus, Jordi Cervera i Misericòrdia Fargas, són part perjudicada en el procés i que a més tots dos són membres del Consells d’INNOVA. A la querella se li van adjuntar les credencials de Regidors i els documents del Registre Mercantil en els que hi figura el Sr. Jordi Cervera com a Conseller Delgat d’ Innova.

El 26 de febrer segons comunicat del Jutjat d’Instrucció nº 3 de Reus es té per presentada i admesa la querella presentada per Jordi Cervera i Martínez i Misericòrdia Fargas Buquera contra Carles Manté Fors i Josep Prat Domènech en la qualitat que es sol·licita d’acusació particular. La querella es va presentar contra el Sr. Carles Manté Fors – exdirector del CatSalut i expresident de Shirota - i el Sr. Josep Prat Domènech – exdirector General d’Innova i queden imputats pels delictes d'estafa, desviament de diners públics i el presumpte cobrament de factures irregulars per serveis que no s'ha demostrat que s'hagin portat a terme i que arriben a un import proper als 800.000 euros.

El 27 de febrer Sr. Josep Prat i Sr. Carles Manté són detinguts, després de que es produïssin registres domiciliaris, per ordre del jutjat d’Instrucció número 3 de Reus qui porta el cas de la querella d’Ara Reus batejat com operació cirurgia.

El 28 de febrer els hi prenen declaracions al Sr. Josep Prat i Sr. Carles Manté sota secret de sumari i els deixen en llibertat amb càrrecs i se’ls hi retira els passaports.

Per tot lo anterior Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

 1. Que l'Ajuntament de Reus i INNOVA s’adhereixin com a acusació particular o popular al procediment del jutjat d’instrucció número 3 de Reus amb diligències prèvies número 3121/2012-G corresponent a la querella presentada i admesa a tràmit d’Ara Reus contra Carles Manté Fors i Josep Prat Domènech
 2. Que l'Ajuntament de Reus i INNOVA adoptin les decisions necessàries per personar-se en aquest procediment


MOCIÓ PER LA BONIFICACIÓ FISCAL A LA TAXA DE RESIDUS COMERCIALS PER COMERÇOS QUE FACIN SERVIR BOSSES REUTILITZABLES

Ja portem un quants anys que s’han produït diverses campanyes comercials destinades a la substitució de les bosses de plàstic pel seu efecte contaminant i el seu poc nivell de reciclatge i reutilització. I és que les bosses de plàstic d'un sol ús que ens donen a les botigues, es converteixen ràpidament en un residu.

S’ha estimat que a Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 bosses per família i setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que suposa que només amb un cap de setmana consumim més de 14 milions de bosses de plàstic a Catalunya. Les bosses de plàstic representen el 2’32% del pes de les deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 tn a l’any (font: CEPA-EdC, 2006).

Des de les institucions públiques també s’està treballant en la línia d’una reducció del nombre de bosses de plàstic que es fan servir en el nostre país. De fet, no fa gaires setmanes que el Director de l’Agencia Catalana de residus, el Sr. Josep Maria Tost, en una entrevista publicada pel Diari de Tarragona argumentava que “s’hauria de bonificar a les famílies que reciclessin”.

Vist que la gran distribució té moltes facilitats per la substitució d’aquestes bosses de plàstics per altres de reutilitzables o biodegradables, i a més, que han fet d’aquesta mesura una oportunitat de comunicació publicitària.

Vist que el petit comerç de proximitat li és més difícil el procés de canvi i d’assumpció dels costos de la substitució de la bossa de plàstic i fins i tot la seva repercussió al client davant d’altres competidors que no fan aquest canvi.

Tenint en compte que a Reus el comerç és un dels principals atractius per als turistes que visiten la nostra ciutat i, tot i que la hi ha molts comerços que ja entreguen els productes en bosses reutilitzables n’hi ha d’altres que encara utilitzen les típiques de plàstic.

Per tot això proposem l’adopció dels següents acords:

 1. Instar a l’equip de govern municipal a la signatura d’un conveni de col·laboració amb totes les associacions comercials de la ciutat existents que prevegi una bonificació fiscal a aquells establiments comercials que substitueixin les bosses de plàstic per bosses reutilitzables.
 2. Que les condicions d’aquest conveni entrin en vigor per les ordenances de l’any 2014.


PREC SOL·LICITANT LA REDACCIÓ DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2008

En data 13 de desembre de 2011, a sol·licitud de l’Alcaldia, es va redactar per part de la Intervenció general informe relatiu al control financer aplicable a les societats mercantils dependents.

En aquell informe es va posar de manifest que el control financer aplicable als ens dependents, durant el període 2005-2010, únicament es va limitar a destacar les observacions o salvetats que les auditories financeres recollien en el seus informes respectius. El motiu principal, tal i com consta ja informat al Ple amb motiu dels informes anuals de fiscalització posterior i control financer dels exercicis 2005-2008, elevat al Ple de 4 de setembre de 2009, exercici 2009 elevat al Ple el 17 de setembre de 2010 i exercici 2010, elevat al Ple en data 9 de setembre de 2011, era els limitats mitjans humans i materials de que disposava l’òrgan interventor per a l’exercici íntegre del control financer.

En data 17 de juliol de 2012 es va lliurar l’informe provisional al Gerent d’Innova en el que es recollien algunes possibles irregularitats de control financer sobre les que es van presentar algunes al·legacions.

En data de 30 de juliol de 2012 es va fer públic l’Informe de control financer definitiu dels exercicis 2009, 2010 i 2011

Però des d’Ara Reus sempre hem cregut que s’hauria d’haver incorporat l’any 2008 en l’esmentat informe.

Pels motius anteriorment exposats, ara Reus fa el següent prec:

 1. Que es redacti un informe de control financer de l’exercici 2008 i es faci públic.

 

PREGUNTES PER CONÈIXER LA DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

La Generalitat de Catalunya, a través del departament de Salut i del Servei Català de la Salut, i l'Ajuntament de Reus, a través de la societat municipal INNOVA, van dur a terme les obres del nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus que disposa de 93.000 metres quadrats.

El centre disposa de l’expertesa professional i de la dotació tecnològica necessàries per donar el millor servei a cada usuari. Així, està preparat per ser referència en determinades especialitats com Oncologia, Cirurgia Bariàtrica, Cirurgia Plàstica i Reparadora, Medicina Vascular o Cirurgia Toràcica, tot tenint molt present la seva vocació universitària.

Són moltes les publicacions sobre el pressupost i el cost final de la construcció del nou Hospital i quina ha estat la desviació pressupostària al finalitzar el projecte.

Pels motius anteriorment exposats, ara Reus fa les següents preguntes:

 1. Quin va ser el preu de licitació inicial del projecte constructiu del nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus?
 2. Quin ha estat el cost final de l’obra en el moment de certificació última i de liquidació?
 3. Quina desviació pressupostària ha hagut del projecte constructiu del nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus?

PREGUNTES PER CONÈIXER EL PROJECTE DEL CENTRE DE LES ARTS DEL CIRC I DEL GEST I EL FUTUR DE TRAPEZI

La Fira Trapezi de Reus ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Circ 2012 que atorga el Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros. El jurat li ha concedit aquesta distinció "pel seu compromís amb la nova creació, la seva importància per la projecció internacional de les arts circenses i per l'apropament d'aquest gènere a tots els públics". Així mateix, el jurat ha valorat el paper de la Fira Trapezi "com un fòrum d'intercanvi entre companyies i programadors d'àmbit estatal i internacional, i la seva contribució a l'economia i el turisme".

La Fira de Circ Trapezi de Reus ha celebrat enguany la seva 16a edició i s'ha convertit en una de les cites més rellevants del panorama circense europeu. Sota la direcció artística de la companyia Escarlata Circus i Jordi Gaspar, la fira de circ reusenca s'ha celebrat aquest any del 17 al 20 de maig amb 43 espectacles procedents de 12 països diferents d'Europa i l'Amèrica Llatina. En total més de 80 hores de circ al carrer i uns 100.000 espectadors. La Fira de Circ Trapezi està organitzada pel Centre d'Arts Escèniques de Reus (CAER)-Consorci del Teatre Fortuny. 

Fa una setmana el Sr. Alcalde va pronunciar una conferència que organitzada pel col·legi de periodistes en la que va afirmar que iniciaria un projecte de Centre de les Arts del Circ i del Gest, que els propers mesos d’ubicarà a les instal·lacions de l’antiga Escola Sant Bernat Calbó.

Pels motius anteriorment exposats, Ara Reus fa les següents preguntes:

 1. De quina partida pressupostària surt o sortirà la partida econòmica per fer les obres de l'espai (antiga llar d'infants al costat de l'escola Sant Bernat Calvó) i per comprar el material que òbviament es necessari per aplicar les mínimes tècniques de circ?
 2. A quins estudis equivaldrà i a quines edats anirà dirigit? 
 3. Des de quin Departament o Organisme es farà la gestió i quines seran les persones encarregades d’aquest projecte educatiu?
 4. Tindrà alguna relació amb Trapezi?


Com col·laborar amb AraCatalunya?