Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

NOVEMBRE
2015
Ple municipal 06/11/2015

ple-municipal-06112015


MOCIÓ PEL RESTABLIMENT DEL DIPÒSIT JUDICIAL FORENSE A REUS

A Catalunya, l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) és un òrgan tècnic adscrit al Departament de Justícia i dependent de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia i té les funcions següents: auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense; i realitzar activitats de docència i investigació.

Entre les tasques d’auxili als tribunals, hi ha la realització d’autòpsies forenses, que  realitzen els metges especialitzats en Medicina Legal i Forense. Es sol·licitada pel jutge d’instrucció davant casos com els de mort violenta, entesa amb sentit ampli, que inclou qualsevol decés que tingui el seu origen en un factor extern a la persona, sigui d’origen accidental o voluntari; o morts aparentment naturals però inexplicades.

A Reus, tanmateix, i des d’aquest any, s’ha retirat, per part de la Generalitat, el Dipòsit Judicial que donava servei a les pràctiques d’autòpsies forenses al partit judicial de Reus i de Falset, i s’ha establert un únic servei al Camp ubicat a Tarragona. Aquest fet provoca malestar en les famílies, que veuen endarrerit i dificultat el procés de donar sepultura als seus éssers estimats.

Per tant, considerem necessari demanar a la Generalitat que restableixi novament Reus com a Dipòsit Judicial, emprant unes instal·lacions preparades i adequades com som les que Serveis Funeraris Reus i Baix Camp disposa en el Tanatori de Reus.

Per tot el que s’exposa, el grup municipal ARA REUS proposa al Ple Municipal l’adopció dels següent

ACORD

Demanar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que estableixi, mitjançant conveni amb Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, novamentReus com a Dipòst Judicial Forense. 


Com col·laborar amb AraCatalunya?