Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

GENER
2012
Ple municipal 27/01/2012

pla-municipal-27012012


MOCIÓ PER BAIXAR L' IBI

El passat 28 d’octubre de 2011 es van aprovar les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Reus. Unes ordenances que ja en el seu dia varem exposar que les trobàvem excessives.

Ara en trobem que la ciutat també aplicarà la pujada del 10% de l’IBI que ha ordenat el Sr. Mariano Rajoy. Es tracta d’un increment de l’ impost de Bens Immobles d’obligat compliment decretat recentment pel govern de Madrid i que afecta a més d’un 70% dels municipis de tot l’Estat.

Ara bé, a la nostra ciutat el ciutadans hauran d’afrontar en base a l’IPC un 7% que l’equip de nostre govern municipal ja va aprovar amb anterioritat. Realitzant un simple sumatori ens trobem amb l’ increment total del 17 %. Per posar un exemple: una família que estigui pagant un IBI de 600 euros passarà a pagar 702, més de 100 euros de diferencia.

Si recordeu el nostre partit ja va exposar que era conscient de la situació econòmica de la ciutat i que pels estudis que nosaltres havíem fet pensàvem que amb una pujada del 3 % n’hi havia prou. I el motius que vam donar van ser molt clars, enteníem que el nivell de vida puja i que els impostos també han de pujar. Però han d’augmentar segons l’ increment del IPC del darrer any.

El ciutadà no té la culpa que en els darrers 2 anys no hi hagi hagut un increment d’aquest IPC, entre altres perquè es va decidir en aquest consistori degut a que amb aquella previsió d’ingressos es podien tancar els pressupostos a 0.

El dia 11 de juny, dia en que varem celebrar la constitució del nou ajuntament, vostès es varen presentar en aquest consistori com el nou govern. Un govern que havia unificat esforços per presentar un protocol de l’acord polític per al govern del nostre ajuntament. Protocol que en el punt 2 del vostre acord parlàveu de “Moderació i contenció de les taxes i els impostos”.

Tenint en compte que:

 • Us ha vingut un regal del Cel d’un 10% d’augment d’ IBI via Madrid
 • Que encara no s’han aprovat els pressupostos i tenim marge de maniobra.
 • que no podem seguir augmentant la pressió fiscals als ciutadans
 • I que rectificar és de savis...

ara Reus proposa adoptar els següents acords:

 1. Que l’equip de govern faci una rebaixa del 4% en l’ impost de l’IBI a tots els ciutadans de Reus independentment que s’hagi sol·licitat el pagament anticipat o la domiciliació dels rebuts.


PREC PER ACONSEGUIR RENTABILITZAR LA TELEVISIÓ PÚBLICA DE REUS

A la ciutat de Reus actualment tenim dos canals de televisió que emeten senyal. Canal Reus Televisió, empresa privada que actualment és la televisió de la ciutat i que està fent una tasca informativa excepcional i Reus TV, televisió pública que es va aconseguir amb les darreres concessions de la TDT.

Si el nostre grup municipal no està mal informat tenir oberta aquest segon Canal de televisió té un cost de 30.000 euros anuals. 30.000 euros per tenir una carta d’emissió en proves.

Aquesta senyal s’està emetent des de Canal Reus Televisió i és probable que per contracte no puguem rescindir el contracte o que si ho féssim tindríem una penalització que hauria d’assumir l’Ajuntament i que entenem que no podem permetre’ns-ho.

Ara bé, arribat amb aquest punt des d’ara Reus creiem que podríem treure un rendiment del Canal públic i podríem fer reposicions de programes, esdeveniments de la ciutat, vídeos culturals que ja estan gravats, retransmissions de Sant Pere i Misericòrdia, Rua de Carnaval... que no tindrien cap cost afegit i que aprofitaríem l’emissió que actualment té un cost important.

És per això que el grup municipal ara Reus fa el següent prec.

 • Que es pugui arribar a algun acord amb Canal Reus TV per tal de poder rentabilitzar l’emissió de la senyal de televisió pública de Reus.

 • Que s’estudiï o es pacti la reducció l’ import de la concessió de la televisió pública i que es pogués o reduir les despeses de l’ajuntament o invertir-ho en Canal Reus TV per crear més programació local.


PREC PER ATURAR ELS ACOMIADAMENTS DE LA EMPRESA ISS

Aquesta setmana hem tingut converses amb treballadors de l’empresa de neteges ISS. Aquesta societat és una de les proveïdores en el serveis de neteges dels edificis municipals públics de l’Ajuntament.

Segons fonts informatives del nostre grup municipal, l’Ajuntament reduirà en un 50% el serveis de neteges. Degut a aquesta retallada ISS haurà d’acomiadar a un total de 24 persones. Més de 20 famílies que perdran una font d’ingressos mensual i se’ls hi dificultarà l’economia familiar o en el pitjor dels casos perdran l’única font d’ingressos familiar.

I com a conseqüència menor tindrem: o la meitat dels edificis bruts o la meitat dels edificis menys nets.

És per això que el grup municipal ara Reus fa el següent prec.

 • Que no es facin les retallades a l’empresa ISS que afecten a l’acomiadament de 24 persones.

 • Que en cas que s’hagin de fer retallades en els serveis de neteges que no siguin del 50% ja que considerem desproporcionat aquesta retallada.

 

PREC PERQUÈ NO ES TANQUI LA FOTOTECA DE REUS

La ciutat de Reus disposa des de l’any 1992 de la Fototeca Municipal de l’Ajuntament, entitat que va fer possible continuar treballant en la tasca que havia desenvolupat l’Agrupació Fotogràfica de Reus en la recuperació dels materials pioners de la fotografia reusenca, per constituir els arxius històrics de l’entitat.

Com apilar fonamental la Fototeca sempre ha treballat per recuperar l’important fons fotogràfic i audiovisual de la ciutat de Reus, que restava en mans de particulars, per tal de preservar-lo i conservar-lo. Actualment compta amb un fons de 25.000 imatges de temàtica documental vinculada a la ciutat i la comarca.

La setmana passada vam rebre una trucada per part d’una de les persones que ha cedit les fotografies a la Fototeca informant-nos del possible tancament d’aquesta entitat i en cas que això succeís la ciutat perdria el document certificadors de la historia de la nostra ciutat i demarcació.

És per això que el grup municipal ara Reus fa el següent prec.

 • En primer lloc que siguem informats de quines possibilitats hi ha que la Fototeca sigui tancada

 • Que es facin tots el esforços i es trobin les solucions necessàries per evitar que es tanqui la Fototeca i que s’enduguin el material a Barcelona.   

 

PREGUNTA PER CONÈIXER ELS SOUS DEL NOU CONSISTORI DEL TEATRE FORTUNY

La Comissió gestora i la Comissió executiva del Consorci del Teatre Fortuny van aprovar el passat desembre de 2011 a Ferran Màdico com a Director General del CAER i Lluís Graells com a nou gerent del Centre d’Arts Escèniques de Reus.

En un moment de transparència on coneixem el sou de l’Alcalde de Reus, Regidors, tècnics de les empreses municipals...

Ara Reus fa les següents preguntes,

 • Quina és la retribució econòmica que rep anualment el nou Director General del Consorci del Teatre Fortuny?

 • Quina és la retribució econòmica que rep anualment el nou Gerent del Centre d’Arts Escèniques?

 • Quina repercussió econòmica tindrà pel pressupost municipal?

 

PREGUNTA PER CONÈIXER SI L’ALCALDE TÉ CONEIXEMENT DE PROPERES DIMISIONS I/O QUE APAREGUIN NOVES FACTURES PAGADES DE FORMA IRREGULAR

En els darrers dies la ciutat de Reus està patint un seguit de dimissions, cessaments i estan sortint a la llum pública factures que l’Ajuntament de Reus i les empreses municipals havien abonat a Gerents i membres dels Consells d’ Innova i a ex regidors per haver prestat serveis professionals.

Ara Reus fa la següent pregunta al Sr. Alcalde,

 • Té coneixement que hi hagin més factures que s’hagin pagat a ex Gerents, Membres, regidors i/o ex regidors per haver exercit qualsevol tipus de serveis?


Com col·laborar amb AraCatalunya?