Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Actualitat. Notícies

MARÇ
2024

L’Ajuntament inicia el procés per a la redacció de l’ordenança que regularà la futura Zona de Baixes Emissions

CATEGORIA
Ajuntament de Reus

L’Ajuntament de Reus engega el procés per a la redacció de l’ordenança municipal que regularà la futura Zona de Baixes Emissions. L’ordenança municipal és el document que definirà normativament els criteris d’accés i circulació en la ZBE, entre altres qüestions; i sempre d’acord al decret pel qual s’aprova el Pla de Qualitat de l’aire, horitzó 2027 que tramita la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament inciarà un procés participatiu per recollir propostes i consideracions en relació a l’elaboració de l’ordenança de ZBE. Es treballarà en diferents àmbits:

 • Àmbit polític: Es constituirà una comissió municipal específica per a l’elaboració de l’ordenança participada per tots els grups municipals. En aquesta comissió s’hi podrà convidar tècnics especialistes de l’Ajuntament i representants d’entitats.
 • Àmbit tècnic. L’Ajuntament té constituïda una comissió transversal de tècnics vinculats al projecte (Guàrdia Urbana, Mobilitat, Enginyeria, Salut, Medi Ambient, STIT, Participació, Comunicació, etc..). Fruit d’aquesta comissió, es va organitzar el passat mes de desembre una jornada interna de formació i sensibilització oberta a tots els treballadors municipals.
 • Àmbit territorial: L’Ajuntament participa des de fa mesos en reunions tècniques participades per tots els ajuntaments de Catalunya i convocades per l’Autoritat del Transport Metropolità. A banda, l’Ajuntament de Reus manté reunions de coordinació específiques amb l’Ajuntament de Tarragona.
 • Àmbit públic. Durant el mes de març, l’Ajuntament organitzarà una jornada oberta al conjunt de la ciutadania per informar del projecte i els treballs en marxa. L’objectiu és informar i difondre sobre les polítiques de reducció de la contaminació i en concret, sobre el procés d’elaboració de l’ordenança de ZBE.
 • Àmbit de la participació ciutadana: L’Ajuntament obrirà un procés de participació específic a la plataforma digital Reus Participa per incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat, i poder recollir propostes i consideracions de la ciutadania en relació a l’ordenança.

De tots aquests debats se n’han de recollir les aportacions per redactar i finalment aprovar l’Ordenança, previsiblement entre els mesos de setembre i octubre.

Accions en execució
El projecte global de zona de baixes emissions consta de diverses actuacions. Les accions en execució són:

 • Projecte tècnic d’instal·lació dels elements físics i eines tecnològiques per la implantació de la ZBE. Actualment s’estan executant les obres.
 • Elaboració del Pla de la ZBE, d’acord al Reial Decret 1052/2022, que entre altres qüestions definirà objectius a assolir. La redacció està en procés de licitació pública.
 • S’estan posant en marxa mesures complementàries a la implantació de la ZBE, que han de facilitar la mobilitat sostenible de la ciutadania: pla d’aparcament dissuasius; pacificació del trànsit; projectes de vianalització; desplegament de la xarxa de carrils bici; bicicleta compartida; bus a demanda; estació de Bellissens, estació intermodal; així com accions de sensibilització i informació.
 • L’Ajuntament està atenta a la tramitació del projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Qualitat de l’aire, horitzó 2027, que tramita la Generalitat, que ha definir la regulació de totes les zones de baixes emissions de manera homogènia.

Accions futures
A més de la redacció de l’ordenança l’Ajuntament engegarà properament altres accions en el marc del projecte de la zona de baixes emissions:

 • Pla de Comunicació, informació i sensibilització s’obre el desplegament i funcionament de la ZBE.
 • Posada en funcionament d’un portal web de mobilitat i un observatori de dades de mobilitat, i un sistema d’informació geogràfica.

Objectius
La implementació de la futura ZBE té com a objectius principals la millora de la salut de la ciutadania i la lluita contra el canvi climàtic, a partir de la reducció de les emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat. D’acord a aquests objectius, es fonamenta en dues línies d’acció:

 • Mesurament, anàlisi i seguiment de la qualitat de l’aire i de la contaminació acústica a la ciutat, per tal d’assolir els objectius fixats.
 • Aposta per la mobilitat sostenible a partir d’oferir alternatives més sostenibles, saludables, eficients, segures i connectades; i controlar el trànsit més contaminant.

El projecte s’emmarca en la política de l’Ajuntament per a la promoció d’una mobilitat més sostenible des de quatre àmbits, en sintonia amb les directrius polítiques europees: normatiu (aplicació de l’Ordenança de Mobilitat Sostenible), estratègic (desplegament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible), infraestructures (transformació viària, pacificació del trànsit, desplegament del pla de la bicicleta, etc) i vehicles (aposta pels vehicles menys contaminants, la bicicleta compartida, etc.)

Mandat legal
La implantació de la ZBE dona resposta a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, de l’establiment de zones de baixes emissions, d’acord als plans de mobilitat urbana sostenible, d’obligat compliment pels municipis de més de 50.000 habitants. I, alhora, s’addiu a les directives europees sobre mobilitat i qualitat de l’aire i canvi climàtic, i a les recomanacions de l’OMS sobre nivells de contaminació, cada cop més exigents.

L’Ajuntament ha rebut diversos ajuts per implantar i desplegar el projecte: Finançament Next Generation de la UE, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb la convocatòria del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. I ajuts als ens locals per a actuacions de disseny i implantació de ZBE del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

L’àmbit
La futura ZBE cobreix 2,68km2 de zona totalment urbana dels 52,8km2 que té Reus. Hi resideix el 66% de la població . Es compleixen així les obligacions que preveu el projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Qualitat de l’aire, horitzó 2027, de la Generalitat.

Per a la definició de l’àmbit de la ZBE s’han seguit les directrius següents:

 • Que sigui una àrea fàcilment identificable i reconeixible, amb límits clarament comunicables, perceptibles i recordables.
 • Incloure una part significativa de la població, de la superfície del municipi o del trànsit de vehicles a motor.
 • Facilitar l'accés a peu des del perímetre a qualsevol punt de l'interior.

Indicadors
La implantació de la ZBE es fixa com a objectius la millora de la salut de la ciutadania i la lluita contra el canvi climàtic, a partir de la reducció de les emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat. El desplegament tecnològic de la ZBE comportarà un seguiment dels indicadors de contaminació acústica i contaminació atmosfèrica, especialment vinculades al trànsit rodat.

El projecte tècnic
L’Ajuntament ha adjudicat a Alumbrados Viarios SA el contracte de subministrament i instal·lació per a l'execució del projecte tècnic per un import de 700.000 euros. Les obres estan en marxa. El projecte inclou:

 • Control i monitorització dels accessos a la zona de baixes emissions mitjançant càmeres lectores de matrícula i de visualització avançada amb analítica de dades.
 • Senyalització mitjançant panells fixos i panells digitals informatius dinàmics.
 • Càmeres de seguiment de l’estat del trànsit en els principals accessos i rotondes d’entrada a la ciutat
 • Canalització de telecomunicacions i xarxa de fibra òptica municipal per connectar tots els equipaments en alta velocitat i baixa latència.
 • Una xarxa de sensors de qualitat d’aire i soroll connectats.
 • Una plataforma de gestió per analitzar i fer seguiment de les dades obtingudes i l’assoliment d’objectius de salut i mediambientals.


Com col·laborar amb AraCatalunya?