Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Actualitat. Notícies

GENER
2024

Acaben les obres de recuperació paisatgística de la riera de l’Abeurada, la primera intervenció de la V Verda

CATEGORIA

L’Ajuntament de Reus ha culminat les obres d’execució del projecte d’urbanització i paisatge de la Riera de l’Abeurada. L’actuació ha inclòs treballs de recuperació ambiental, plantació, condicionament, mobiliari i senyalística en quatre zones situades a l’entorn de la riera.

El projecte suposa la primera intervenció del Pla d’Acció de la V Verda de Reus que compren un conjunt d’actuacions sobre les rieres del municipi per tal de recuperar-les com a eixos de la infraestructura verda de la població.

L’objectiu de l'actuació és la recuperació ambiental de l'eix verd que defineix el traçat de la riera, i la seva connexió amb la xarxa d'itineraris i espais verds de la ciutat. S’han executat actuacions des del punt de vista ambiental d’una banda, amb foment de la biodiversitat i recuperació de l’habitat de riera, i, d’altra banda, la millora de l’accessibilitat amb actuacions arquitectòniques molt acurades amb camins informals i senyalització adequada, a més de l’habilitació de zones de descans i punts de gaudi amb bancs o zones de jocs infantils.

Per això s’ha treballat en dos objectius:

  • Garantir la continuïtat del recorregut: S’ha treballat amb la permeabilitat de la riera per tal de trencar la barrera que en suposa per a la ciutat permetent el recorregut transversal, creuant la riera per tal d'unir el barri Jardins de Reus amb el polígon Dyna, el que alhora ha d'afavorir la mobilitat sostenible cap als llocs de treball i reduir la bretxa de gènere. La intervenció a l’espai permet que els usuaris dels equipaments públics de l’entorn, com ara l’Institut Pi del Burgar, l’Escola Isabel Besora o l’espai de Redessa 1, així com els veïns i veïnes, puguin fer-ne ús com a espai de passejada i gaudiment. L’arranjament també millora la connectivitat amb altres itineraris naturals ja consolidats, ja sigui a peu o en bicicleta, com ara el GR-172 Reus- Santes Creus Montblanc o l’itinerari 11 de la riera de la Quadra a Bellisens.
  • Crear zones d'estada i de foment de la biodiversitat. S’ha creat al costat de la zona d'esbarjo per a gossos, una àrea de biodiversitat i lleure amb voluntat de ser un espai naturalitzat proper a la ciutat. També hi haurà informació per conèixer les característiques i els elements que integren l'hàbitat de riera seca.

Les quatre zones d’actuació es troben als dos costats de la riera de l’Abeurada entre el Camí de Valls i la línia de ferrocarril de Lleida a Tarragona. Les actuacions són les següents:

  • Àrea de lleure i foment de la biodiversitat. Compren una zona de lleure d’uns 400m2 equipada amb bancs, taules i jocs infantils elaborats amb materials naturals i la plantada de vegetació frondosa per a generar un espai agradable a la riba de la riera. Aquesta intervenció inclou la generació de petits moviments topogràfics que generin acumulació d’humitat i vegetació; la instal·lació de mobiliari de fusta per a pícnic i bancs; elements de senyalística; instal·lació d’hotels d’insectes; implantació d’elements per a joc lliure i millores dels accessos.
  • Recuperació de l’hàbitat de la riera. Actuació al meandre que comprèn la plantació d’espècies autòctones amb un lleuger moviment de terres per tal de fomentar l’hàbitat de riera.
  • Vorera al Carrer Igualada. Actuació a la zona verda de la vorera del carrer d’Igualada per generar dues noves zones d’estada equipades i accessibles amb relació visual cap a la riera i accés a la cota inferior. Els dos miradors tenen elements de senyalística que informaran dels valors del paisatge de la riera. S’han millorat les condicions d’accés a la llera de la riera amb l’arranjament de baixada mitjançant un graonat de travesses.
  • Àrea d’esbarjo de gossos. Reconfiguració de l’àrea d’esbarjo actual amb nous límit que coincidirà amb la prolongació del carrer Sabadell.

Finançament
L’obra ha tingut un cost de 179.443,38 euros ( IVA inclòs) i van ser adjudicades a l'empresa Contruccions Vinaixa, SA. El projecte inclou un contracte per a accions de comunicació, amb un import de 3.424,3 euros (IVA inclòs). Aquest projecte ha comptat amb un ajut del Ministeri de Sanitat, la Federación Española de Municipios y Províncias i la Red Española de Ciudades Saludables en la convocatòria 2022 per a la realització d'accions destinades a la promoció d’estils de vida saludables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation per un import de 120.000 euros, per tant ha gaudit d'un percentatge de finançament del 65,62%.

V Verda
El projecte 'V Verda' va néixer el 2008 amb un estudi realitzat pel Centre de Recerca i Projectes de Paisatge del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC, encarregat per l'Ajuntament de Reus. Aquest estudi ha estat recuperat per la regidoria de Medi Ambient amb l’objectiu d’impulsar-lo i portar-lo a terme mitjançant accions concretes que posin en valor el paisatge del terme, tenint en compte els seus trets d'identitat com són les rieres i els barrancs i els vestigis de l'espai agrícola.

L'anomenada 'V Verda' és una xarxa d'espais lliures aprofitant l’estructura hidrològica, les infraestructures viàries, la xarxa de camins, elements patrimonials que sobre el mapa traça la forma d'una V baixa.

L’estudi fet el 2008 entén que el paisatge és un valor emergent en les societats i defineix cinc paisatges diferenciats: el paisatge de les terrasses, l’industrial, el de l’aigua, el paisatge pla i el paisatge de les Tres Rieres, que és on es desenvoluparà la primera actuació.


Com col·laborar amb AraCatalunya?