La depuradora de Reus genera electricitat per valor de 169.989€ l’any

Aigües de Reus va facturar l’any passat fins a 169.989 euros amb la venda d’energia elèctrica produïda a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

Tota aquesta energia es produeix a partir de l’aprofitament del biogàs resultant dels residus orgànics que, prèviament, i mitjançant el procés de depuració, s’han aconseguit aïllar de l’aigua bruta que arriba a l’estació depuradora a través de la xarxa de clavegueram.

Economia circular

Els actuals processos de depuració d’aigües consisteixen a extreure -mitjançant processos físics, químics i biològics - els contaminants que conté l’aigua residual quan arriba a l’EDAR.

Un cop eliminats aquests contaminats i aïllats els residus orgànics que contenia l’aigua bruta, són diversos els aprofitaments que se n’obtenen. D’una banda, part de l’aigua regenerada s’utilitza per al reg de camps de conreu i, d’una altra, s’acaben obtenint dos productes més: biogàs —que s’utiliza com a recurs energètic— i adob orgànic — que es destina a l’agricultura i a la jardineria —.

Reaprofitant el biogàs

En el cas del biogàs, el procés per a obtenir-lo no deixa de ser molt elemental. I és que la digestió (o fermentació) dels residus orgànics que s’han aïllat de l’aigua, genera de forma natural un gas (gas metà, fonamentalment) que es reaprofita com a recurs energètic. A l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Reus, el biogàs que s’obté es destina, en part, a generar escalfor en processos interns de la mateixa estació depuradora i, en una altra part, s’acaba comercialitzant com a electricitat que es produeix mitjançant cogeneració.

És així que, en total, durant el passat 2016, l’estació depuradora va produir 722 megawatts/hora a partir del biogàs i que es van destinar a la producció elèctrica.

Aquesta xifra representa un 25% del consum energètic total de l’estació depuradora al llarg d’un exercici.

Des d’un punt de vista econòmic, el balanç dels comptes anuals és francament interessant perquè la despesa de la planta (si se suma el cost del manteniment més el cost anual de gas natural) es va elevar a uns 64.000 euros, amb la qual cosa l’excedent que Aigües de Reus va obtenir de la cogeneració és de poc més de 105.000 euros l’any 2016. Uns resultats que acaben representant un menor cost d’explotació del sistema de sanejament al municipi de Reus. En aquesta línia, la previsió de resultats per aquest 2017 està en aquesta mateixa línia, segons els càlculs que fa Aigües de Reus just a la meitat de l’exercici.

En opinió del regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, «més enllà dels resultats econòmics que s’obtinguin segons les circumstàncies de cada moment, és important que els reusencs sàpiguen del treball esmerçat per garantir la qualitat de l’aigua i la seva sostenibilitat mediambiental, econòmica i energètica». Daniel Rubio afegeix, a més, que «sovint, molts ciutadans no són conscients de la complexitat que actualment hi ha darrere de la gestió de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram, amb l’objectiu de garantir sanitàriament la qualitat de l’aigua com la sostenibilitat mediambiental i energètica del sistema».