La bassa del Mas Iglesias recupera el seu funcionament i s'utilitzarà com a espai per la celebració d'actes a l'aire lliure.

Aigües de Reus després de diversos mesos de treball ha recuperat l'antiga bassa del Mas Iglesias. Els treballs han consistit en l'arranjament de la bassa del mas i la instal·lació de canonades, amb l’objectiu d’assolir un millor aprofitament del recursos hídrics propis i la utilització d’aigua de kilòmetre zero.

Les obres que ara han finalitzat han consistit en la recuperació de l’antic pou, la instal·lació de canonades i l’adequació de la bassa, per tal de convertir-la en un dipòsit per fer possible el regadiu de manera eficient.

Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afegeix que “el projecte ha ampliat la idea inicial de recuperar les aigües, d’acord amb la política de d’aprofitament dels recuros hídrics que porta a terme Aigües de Reus. El projecte va més enllà i ha permès posar a disposició dels veïns un nou espai per celebrar actes a l’aire lliure”. L'objectiu de tot plegat és l'estalviament d'aigua. L'estructura consisteix en l'aprofitament d'una aigua que no és apte per al consum humà però en canvi s'aprofitarà per la natura.

 A més de la recuperació de la bassa, s'han acondicionat diversos espais i zones verdes del voltant amb la finalitat de potenciar la seva utilitat pública. Així, l’adequació de la bassa també preveu la conversió d’una part d’aquesta en sala de màquines, amb la qual cosa s’aprofitarà l’estructura per instal·lar-hi un escenari que ha de servir per fer esdeveniments en el parc.