El jutge acorda que Ara Reus es personi com acusació particular

Les diligències prèvies 3121/2012 romandran 30 dies més sota secret de sumari

Després d’algunes setmanes d’espera incerta al final el jutge del jutjat d’instrucció nº 3 ha acordat que Ara Reus – Jordi Cervera i Misericòrdia Fargas – es puguin personar com acusació particular per la querella que va interposar el grup municipal contra Carles Manté i Josep Prat.

Els fonaments jurídics s’estableixen en l’article 110 de la llei d’enjudiciament criminal en el que els perjudicats per un delicte o falta que no hagin renunciat als seus drets podran mantenir-se en la causa. D’altra banda, l’article 113 de la mateixa llei estableix que “podran exercir expressament ambdues accions per una mateixa persona o per diverses, però sempre que siguin dues o més les persones que utilitzin les accions derivades d'un delicte o falta ho han de fer en un sol procés i, si és possible, sota una mateixa direcció i representació, segons el parer del Tribunal”.

Tot i que el jutge considera que l’acusació particular d’Ara Reus és més dubtosa que en el cas de l’Ajuntament, considera que poden ostentar tal condició en el procés perquè com a regidors tenen un interès en el correcte i legal funcionament de l’empresa que presta, com s’ha assenyalat, serveis essencials als ciutadans de Reus, sent aquesta una empresa municipal. Com a Conseller el Sr. Cervera de l’esmentada empresa, el seu interès és encara més gran donat que l’òrgan d’administració de l’empresa municipal ha de vetllar perquè l’activitat de l’empresa s’ajusti a la legalitat i perquè els fons públics que la mateixa gestiona es destinin de forma efectiva al compliment de les finalitats previstes. La condició de representants públics dels regidors hi recau també aquesta mateixa conclusió.

D’altra banda Ara Reus també vol informar que les declaracions preses al Sr. Prat i Manté per les diligències prèvies 3121/2012 de la querella d’Ara Reus romandran com a mínim 30 dies més sota secret de sumari.

Des de la formació reusenca s’ha pres aquest acord com una molt bona noticia ja que el departament jurídic d’Ara Reus podrà participar de forma activa en el procés. Jordi Cervera ha afirmat que seguim en el camí de la fermesa política i que treballarem per fer de Reus una ciutat més transparent.