Campanya "Per què recicles?"

DanielRubio Medi Ambinet AraReus Per què recicles2Des de la Regidoria de Medi Ambient i la Regidoria de Via Pública presentem la campanya “Per què recicles?”, que durant els pròxims mesos té com a objectiu incrementar els índexs de recollida selectiva que es registren a la nostra ciutat.

Aquesta no és una campanya més. La novetat és que l'Ajuntament de Reus destinarà els recursos que s'obtinguin de l'increment de la recollida selectiva a projectes i activitats relacionats amb diferents àmbits socials i culturals.

Volem donar sentit a aquesta pregunta de “Per què recicles?” aportant un motiu poderós a la ciutadania perquè se senti motivada a practicar el reciclatge activament.

Així doncs, el reciclatge tindrà un sentit per si mateix com a eina de millora del medi ambient i de foment d'un desenvolupament sostenible. I a més tindrà un segon valor com a generador de recursos per a projectes d'utilitat social i cultural.

La campanya preveu 4 eixos d'acció per sensibilitzar la ciutadania que coincideixen amb els 4 àmbits en què incideix el reciclatge i que són el del paper i el cartró, el dels envasos, el del vidre i el de la fracció orgànica.

D'aquesta manera, es treballarà amb una programació d'activitats per recordar als ciutadans que tot reciclant poden ajudar a construir una ciutat amb més benestar. Els lemes de la campanya seran els següents:

#jogroc: “Per una ciutat amb educació”. Els recursos que s'otinguin de l'increment en la recollida selectiva dels envasos es destinaran a activitats i recursos educatius per a les escoles de la ciutat. Es preveu que del 20 al 25 de març es portin a terme diferents actes de divulgació al carrer dins aquest àmbit.

#joblau: “Per una ciutat amb cultura”. En aquest cas l'Ajuntament destinarà els recursos que s'obtinguin en la recollida selectiva del paper i cartró a un projecte cultural per traslladar la lectura i l'activitat de les biblioteques a les places i els barris de la ciutat. Del 18 al 22 d'abril es faran al carrer accions de sensibilització dins aquest eix de treball per conscienciar la ciutadania.

#jomarró: “Per una ciutat amb art”. En aquest cas l'Ajuntament destinarà els recursos que s'obtinguin de l'increment de la recollida selectiva de fracció orgànica a un projecte d'art urbà i recuperació d'espais públics impulsat per col·lectius de joves i artistes urbans. El període en què es faran accions de carrer serà del 15 al 20 de maig.

#joverd: “Per una ciutat compromesa”. Els recursos obtinguts de l'increment de la recollida selectiva de vidre es podran dedicar a un projecte social per l'aprofitament alimentari i la lluita contra la pobresa. Del 29 de maig al 3 de juny es faran diferents accions al carrer per sensibilitzar en aquest àmbit.

Com veuen, es tracta d'una campanya molt transversal, que arribarà a àmbits com l'ensenyament, la cultura, l'art i els serveis socials, i que creiem que pot aportar raons molt sòlides a la ciutadania per practicar amb més convenciment encara la recollida selectiva.

Des de la Regidoria de Via Pública el seu responsable Hipòlit Monseny ens pot fer una valoració de la importància que té a la ciutat la recollida selectiva.