Ara Reus insta a Pellicer a que s’aprovin els pressupostos amb les esmenes d’Ara Reus abans del 31 de gener

 

Foto RP Pressupostos 03Reus s’estalviarà 500.000 € d’interessos del crèdit del pagament a proveïdors

El portaveu d’Ara Reus, Jordi Cervera, ha tornat a instar al govern de la ciutat a que s’iniciïn de nou les rondes de visites amb tots els partit polítics del consistori perquè abans de 31 de gener es puguin aprovar els pressupostos municipals de l’exercici 2015.

Des d’Ara Reus es considera un fracàs electoral per Pellicer el fet que, la segona ciutat amb el pressupost més important de Catalunya per habitant hagi de prorrogar-los perquè l’Alcalde Pellicer va ser incapaç d’arribar amb acords puntuals amb els partits de l’oposició.   Segons Cervera, l’actitud del govern de Convergència de Reus s’hauria d’obrir més a la ciutat i ser conscient que està en minoria. No es pot tancar en banda i deixar en una situació de caos a la ciutat per uns interessos de partit.

Tornem a trobar-nos en el punt que és hora de fer ciutat i no fer electoralisme, i en aquest sentit Ara Reus ja ha demostrat en més d’una ocasió que hem estat a l’alçada i hem estat capaços de salvaguardar els interessos de la ciutat i dels ciutadans per damunt de la política, ha conclòs Cervera. 

És en aquest sentit que Ara Reus tornarà a presentar les esmenes que es van presentar en el mes de desembre i que tenien com a objectiu fer uns pressupostos més socials i més atractius per al sector empresarial.

El líder d’Ara Reus a més ha aportat una altra dada econòmica que donaria més pes a acceptar les esmenes del partit municipalista. Si en el mes de desembre l’agrupació local va informar que gràcies al procés de Reestructuració de les empreses municipals que va dissenyar Ara Reus i que va acceptar l’equip de govern la ciutat s’estalviava mig milió d’euros d’interessos bancaris, ara li hem de sumar la quantitat de 500.000 € d’estalvi provinents del crèdit sol·licitat al fons de liquiditat autonòmica atesa la condonació que va aprovar el Consell de Ministres on s’aplicaria un interès de 0% a les comunitats autònomes i ajuntament que complissin amb les ràtios d’endeutament.  En aquest punt, Cervera ha tornat a refermar-se en que gràcies al model de reestructuració dissenyat per Ara Reus la ciutat està complint amb els ràtios d’endeutament i estem salvant serveis bàsics i llocs de treball.

És per aquest motius que des del partit de Cervera es veu amb preocupació que la  ciutat de Reus encara no tingui els pressupostos del 2015 aprovats. En cas que haguessin de continuar prorrogats Cervera ha avisat de tots els serveis que des del consistori perdríem. 

 1. Tots els nous programes socials previstos, No es poden executar (no procedeixen d’una pròrroga d’un pressupost anterior):
 2. Pla d’ocupació Local: 330.000 € (50 persones - 6 mesos)
 3. Subvencions a l’IBI: 150.000 €
 4. Pobresa energètica: 100.000 €
 5. Lloguer social: 100.000 €
 6. Tampoc es poden dotar les noves partides de promoció (65.000 € de subvencions a les empreses) ni de comerç (50.000 € estudi futur del comerç de Reus).
 7. Els nous contractes de manteniment d’enllumenat públic i manteniment de semàfors no es podrien licitar en unes condicions mínimes.
 8. La partida de personal no pot preveure la incorporació de 1 Inspector i 3 agents per manca de dotació pressupostària. També es posa en risc el pagament de la productivitat a compte del personal (300.000 €)
 9. No es pot prorrogar la despesa que compta amb finançament afectat o que només estava prevista per al 2014, com és el cas de les inversions. No hi hauria pressupost d’inversions (300.000 €).
 10. Els pressupostos de les empreses els aprova el Ple de l’Ajuntament, restarien també amb pressupost prorrogat.
 11. El cànon de Metrovacesa (28 milions) al no estar previst el seu destí a reducció del deute, es podria desviar a d’altres finalitats (risc important).
 12. El pressupost prorrogat s’hauria de sotmetre a un procés de modificacions, però limitats al pressupost inicial de 2014.

És per aquest motiu que des d’Ara Reus, i en bé de la ciutat, instem a l’Alcalde que es deixi estar de personalismes que escolti les esmenes d’Ara Reus així com la dels altres partits  que li permetrien aprovar uns pressupostos que necessita de forma urgent la ciutat.

Propostes Ara Reus

Ara Reus denuncia la manca de sensibilitat del govern amb la vessant social i és per això que el partit municipalista instarà al govern a destinar 15.000 € Bancs aliments i 200.000 € que es destini a lloguers socials.

En l’àrea d’economia, Ara Reus vol destinar una partida de 75.000 € per la creació, duna vegada per totes, de la Finestreta única. Una eina que amb col·laboració amb la Cambra de Comerç de Reus serviria per la captació i assessorament de noves empreses que s’instal·larien a la ciutat de Reus. Una mesura que segons Ara Reus promouria més de 200 llocs de treballs directes. Actualment a Reus hi ha un dèficit negatiu del 10% en relació a les empreses que obren i les que tanquen.    

En la mateixa línia, també es demanarà  una partida de 600.000 € pera Plan d’ocupació que donarien treballa a 100 persones. Aquesta partida s’ha rescatat dels interessos bancaris que l’Ajuntament de Reus ha deixat de pagar d’ençà la reestructuració d’Innova. 

També es sol·licitarà al govern que creï una partida de 120.000 € per a l’esport base i 30.000 € per recuperar les olimpíades escolars. D’aquesta forma els clubs esportius, escoles i gimnasos de  la ciutat podran crear projectes en l’àmbit esportiu.

Sent realistes de la situació de la ciutat i del poc marge de maniobra, les propostes que ha presentat Ara Reus van orientades a poder fer una ciutat més social i sensible amb la realitat dels ciutadans i d’altra banda, destinar recursos que potenciïn les àrees d’emprenedoria i de captació d’empreses que ha de ser l’objectiu principal per dinamitzar el sector empresarial i reduir les llistes de l’atur del nostre municipi.