Ara Reus aposta per la homogeneïtzació i la creació d’una taula salarial de càrrecs electes

 

Roda.de.premsajuny.2014Jordi Cervera ha afirmat que l’equip de govern ha actuat durant la legislatura amb una gran manca de transparència i d’informació fet que ha provocat aquestes diferencies salarials, inclús, entre els propis regidors de govern.

La proposta d’Ara Reus aposta per crear factors valoratius de les retribucions i/o dels seus complements podrien ser: població, renda per càpita, pressupost municipal, situació financera de l’administració, nombre de membres de la corporació, nombre de membres de la regidoria, pressupost de la regidoria i tipus de dedicació (exclusiva o parcial)

El portaveu del grup municipalista ha tornat a recordar que l’Alcalde Pellicer no és un bon exemple per als ciutadans i amb aquest sous no demostra tenir esperit de servei per a la seva ciutat

En matèria d’educació, Ara Reus presenta un prec perquè l’Ajuntament de Reus prengui mesures a nivell local i amb la Generalitat de Catalunya per defensar i mantenir els cicles en horari de matí a  l’ Institut Gaudí.

El passat 1 d’abril de 2014 es va celebrar una reunió de l’Institut Gaudí a la que hi van assistir una vintena de professors, la direcció del centre i l’inspector d’FP em la que es proposava donar impuls a la branca de FP. Una hora després de la reunió els professors van rebre un correu electrònic dirigit a tot el claustre i als inspectors, que informava que en la reunió del consell escolar prevista per al dia 03 d’abril es votaria passar els cicles de grau superior (educació infantil i integració social) a l’horari de tarda, fet que no va ser ben rebut per la majoria del claustre.

La votació del punt esmentat no va rebre el suport necessari ja que l’ordre ENSE/76/2013 de 30 d’abril, preveu que el canvi d’horari necessita un vot favorable de les ¾ parts del consell, cosa que evidentment no es complir.

Amb les converses que ha tingut Ara Reus amb diversos professor i responsables del centre, aquest posen de manifest que és del tot improcedent la manera com s’ha pres aquesta decisió i que si això succeís la nostra ciutat perdria capitalitat educativa en les branques de FP. Hi ha un total de 780 alumnes dels quals 420 són d’ESO i BAT i 360 de cicles formatius i l’única família professional que hi ha al centre és la de serveis socioculturals i a la comunitat.

El grup municipalista també presentarà dues propostes més. La primera perquè l’equip de govern presenti un informe sobre l’estat dels acords aprovats en les mocions presentades fins al mes de maig de 2014 en les sessions informatives corresponents. I la darrera per conèixer la data prevista perquè l’Ajuntament de Reus instal·li la xarxa de desfibril·ladors després de la moció que va presentar Ara Reus el passat 28 de març i que fou aprovada en sessió plenària.